Citybuildprofit.com

BlogHYIP RCB 2% trên số tiền bạn đầu tư. Hãy để lại tên tài khoản, số tiền đầu tư, ngày đầu tư và ví nhận tiền ở nhận xét bên dưới.


City Build Profitis một dự án đến từ Hoa kỳ. Một công ty nổi tiếng trong ngành xây dựng của Hoa Kỳ. City Build Profitis có nhiều nhóm Hỗ trợ Chuyên gia cho ngành đầu tư và nhà ở. Danh mục đầu tư của City Build Profit bao gồm hàng chục dự án đã hoàn thành, một số hợp tác và 60 công trình quốc tế. Ngày nay, mọi người đều có cơ hội tạo vốn bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp. Các quỹ này được quản lý bởi một nhóm chuyên gia đầu tư của citybuildprofit.com. Sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai thay thế. Đầu tư ngay hôm nay với vốn tương lai cho một ngày mai thịnh vượng.

citybuildprofit poster


Hãy cùng BlogHYIP điểm qua những nét chính độc đáo của dự án Chipinvestment ra mắt chính thức 16/11/2020 này nhé.


I. Đặc điểm của dự án City Build Profitis
Khởi chạy chính thức : 16/11/2020.
Chấp nhận nạp tiền qua các cổng: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BitcoinCash, Dogecoin.
Đầu tư tối thiểu : 10$.
Thanh toán tối thiểu : $0.20 – $50.000
Thanh toán : Manual
Lãi trả : 7 ngày/tuần.
Thông tin trên các diễn đàn khác : HyipBox.org

HYIPLogs.com widget for citybuildprofit.com

II. Các gói lãi tại Chip Investments LTD

1.Kế hoạch hàng ngày :
1,5% hàng ngày trong 90 ngày min $ 10 – $ 100000
2.Kế hoạch giới hạn ngày :
102% sau 1 ngày min $ 10 – $ 100000
105% sau 5 ngày min $ 10 – $ 100000
110% sau 7 ngày min $ 10 – $ 100000
115% sau 10 ngày min $ 10 – $ 100000

citybuildprofit plan


III. Kiếm tiền cùng Chip Investments LTD


Nhận tiền thưởng từ đầu tư của các tuyến là 2%
Bạn sẽ nhận lại được RCB nếu đầu tư dưới link của BlogHYIP

IV. Hướng dẫn đầu tư tại Chip Investments LTD
1. Đăng ký tài khoản


2. Nạp tiền


Các bạn vào Make Deposit >> Chọn gói lãi >> Chọn ví tiền >> Số tiền >> Make Deposit

citybuildprofit dep


Để kiểm tra khoản nạp các bạn vào Your Deposit, BlogHYIP đã đầu tư 30$ vào ngày 02/12/2020

citybuildprofit dep2

V. Proof City Build Profitis :


Risk reminder

Any investment carries risks and the investor should always take this into account, as for this company, it is no exception. As a rule, the risks are always proportional to the profitability and the higher the percentage offered by the project, the higher the probability of incurring losses. Highly profitable projects have increased risks, because they offer serious profitability, so I recommend following certain rules

  • Remember to diversify and do not invest all your money in one investment vehicle. It is more reasonable to distribute the available funds across several projects in order to reduce risks.
  • When investing in a highly profitable fund, be prepared for the fact that there is a high probability of losing money. Therefore, do not use borrowed funds and those amounts, the loss of which will play a big role for you.
  • Withdraw profit from the project as often as possible (daily, hourly) in accordance with the tariff conditions offered by the project! Make the decision to reinvest without emotion, weighing the pros and cons. And remember the main rule of the investor: It is better to lose profit than to lose your deposit.

One thought on “Citybuildprofit.com

  1. Admin-BlogHYIP says:

    The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U25842324->U26408683. Memo: City Build Profit. Date: 08:12 03.12.20. Batch: 352159487.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *