IDeliver.biz

Ảnh chụp Màn hình 2021 02 19 lúc 17.44.59

IDELIVER LTD không ngừng phát triển mạng lưới kinh doanh đối tác quốc tế để các đối tác của công ty có thể xây dựng hoạt động kinh doanh của riêng mình và xây dựng cơ cấu đối tác vững mạnh.


Mục tiêu của công ty là xây dựng một mô hình đầu tư và thu nhập cao trong thị trường hậu cần và du lịch mới nổi. Mỗi lĩnh vực hoạt động của công ty đều có đảm bảo rủi ro cho các khoản đầu tư của khi phòng trường hợp bất trắc trong các lĩnh vực đầu tư. Do đó, công ty loại trừ mọi rủi ro có thể xảy ra và không ngừng phân tích doanh thu và triển vọng phát triển dù theo hướng nào.

I. Tổng Quan:

Ra mắt: 16/02/2021
Chấp nhận thanh toán qua: Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, Freekassa.
Đầu tư tối thiểu: 30$
Rút tiền tối thiểu: 0.1 $; 0.001BTC
Lãi trả 7 ngày trong tuần
Thanh toán
: Trong vòng 72h
Hoa hồng: F1 = 7% ; F2 = 2%: F3= 1%

Hoàn tiền 3% tiền gửiDiễn đàn : HyipLogs.com, InvestorsStartPage.com, HyipBox.org

II. Hướng dẫn đầu tư và rút tiền:

Cài đặt ví

 1. Chọn mục “SETTINGS
 2. Điền Email
 3. Nhập thông tin địa chỉ ví thanh toán cá nhân PM, BTC, ETH, LTC,…
 4. Chọn “Save Wallets” để hoàn thành cài đặt.
batch add wallet ideliver

Hướng dẫn Đầu tư:

 1. Chọn mục “DASHBOARD” trên menu.
 2. Chọn cổng đầu tư USD hoặc BTC
 3. Chọn kế hoạch đầu tư phù hợp (Principal Include hoặc Principal Return)
 4. Nhập số tiền cần đầu tư.
 5. Nhấn “BUY” để hoàn thành.
batch deposit ideliver

Hướng dẫn Rút tiền

 1. Chọn mục “WALLET” trên menu
 2. Chọn cổng rút tiền và nhập số tiền rút.
 3. Nhập mã PIN.
 4. Nhấn “Payment” để hoàn thành.
batch withdrawal ideliver

III. Các gói đầu tư

Dự án đang mở 02 kế hoạch với 08 mức đầu tư bao gồm:

Principal return: 

Nhận lãi hằng ngày trong 30 ngày, hoàn gốc cuối chu kỳ.
Đầu tư $ 30 – $ 500; lợi nhuận 1.5% hàng ngày trong 30 ngày.ROI = 145%
Đầu tư $ 501 – $ 3500 lợi nhuận 1.8% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 154%
Đầu tư $ 3501 – $ 7000 lợi nhuận 2% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 160%
Đầu tư $7000 – 35000$ lợi nhuận 2.5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 175%
Đầu tư 0.001btc – 0.01btc lợi nhuận 1.5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 145%
Đầu tư 0.01btc – 0.1btc lợi nhuận 1.8% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 154%
Đầu tư 0.1btc – 0.2btc lợi nhuận 2% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 160%
Đầu tư 0.2btc – 1btc lợi nhuận 2.5% hàng ngày trong 30 ngày.ROI = 175%

Packages with principal included: 

Nhận lãi hằng ngày trong 30 ngày, đã bao gồm tiền gốc. Không hoàn gốc cuối chu kỳ.

Đầu tư $ 50 – $ 2000 lợi nhuận 4% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 120%

Đầu tư $ 2001 – $ 3500 lợi nhuận 4.5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 135%

Đầu tư $ 3501 – $ 7000 lợi nhuận 5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 150%

Đầu tư $ 7001 – $ 35000 lợi nhuận 6% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 180%

Đầu tư 0.002btc – 0.05btc lợi nhuận 4% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 120%

Đầu tư 0.05btc – 0.1btc lợi nhuận 4.5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 135%

Đầu tư 0.1btc – 0.2btc lợi nhuận 5% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 150%

Đầu tư 0.2btc – 1btc lợi nhuận 6% hàng ngày trong 30 ngày. ROI = 180%

batch plan ideliver
batch deposit 2 ideliver

IV. Hoa hồng giới thiệu và thưởng đối tác.

Hoa hồng giới thiệu cá nhân

Hệ thống cung cấp chương trình hoa hồng, thưởng cho đối tác gồm 03 cấp độ với các đối tác tham gia cá nhân: 7% – 2% – 1%, thù lao từ mỗi gói được trả riêng trong cơ cấu đối tác.

batch hoahong ideliver

Thưởng cho leader

Leader cần quảng bá tích cực cho IDeliver LTD để thu hút các nhà đầu tư. Cơ cấu đối tác đầu tư càng nhiều, người lãnh đạo (leader) càng nhận được nhiều thưởng. Đối với mỗi 5000$ trong tổng doanh thu đầu tư của toàn bộ cơ cấu của các đối tác, leader sẽ nhận được 200$ thưởng.

Phân loại hệ thống tài khoản

Bốn (04) loại trạng thái tài khoản:

 1. NORMAL – một nhà đầu tư thụ động không có đối tác trong hệ thống;
 2. Silver – các khoản đầu tư cá nhân của ít nhất 100$ và 10 nhà đầu tư tích cực trở lên.

  Tiền thưởng trạng thái: 1 mức của chương trình giới thiệu 8%
 3. Diamond – có khoản đầu tư cá nhân ít nhất 500$ và 30 nhà đầu tư tích cực trở lên.

  Mức thưởng: 1 cấp độ của chương trình giới thiệu là 10%
 4. VIP – có khoản đầu tư cá nhân ít nhất $ 1000 và 50 nhà đầu tư tích cực trở lên.

  Mức Thưởng: 1 mức của chương trình giới thiệu 12%. Tiền thưởng trạng thái có thể tăng lên tùy thuộc vào tổng doanh số đầu tư trên toàn bộ cơ cấu đối tác.

Mã nhúng

Risk reminder

Any investment carries risks and the investor should always take this into account, as for this company, it is no exception. As a rule, the risks are always proportional to the profitability and the higher the percentage offered by the project, the higher the probability of incurring losses. Highly profitable projects have increased risks, because they offer serious profitability, so I recommend following certain rules

 • Remember to diversify and do not invest all your money in one investment vehicle. It is more reasonable to distribute the available funds across several projects in order to reduce risks.
 • When investing in a highly profitable fund, be prepared for the fact that there is a high probability of losing money. Therefore, do not use borrowed funds and those amounts, the loss of which will play a big role for you.
 • Withdraw profit from the project as often as possible (daily, hourly) in accordance with the tariff conditions offered by the project! Make the decision to reinvest without emotion, weighing the pros and cons. And remember the main rule of the investor: It is better to lose profit than to lose your deposit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *