Raf.ru Review : 91.8% – 194.4% cho 180 – 360 ngày

raf

Theo thông tin từ website, Raf.ru là một công ty kinh doanh trực tuyến đã đăng ký đầy đủ pháp lý tại UK LONDON. Raf.ru là nền tảng đầu tư cộng đồng, giúp bạn có thể đầu tư vào các dự án của Nhóm công ty “Chiến lược tăng trưởng” và nhận được thu nhập ổn định.

Thông tin dự án Raf.ru review :

Ngày bắt đầu 08/05/2021
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Kế hoạch đầu tư
91.8% – 194.4% cho 180 – 360 ngày
Trả lãi Theo tuần
Đầu tư tối thiểu 100$
Rút tiền tối thiểu 20$
Loại thanh toán Thủ công 24 giờ
Hệ thống thanh toán Bitcoin
Hoa hồng đội nhóm 6% – 5%

Thông tin kỹ thuật dự án Raf.ru :

Domain register
Jun 03, 2002 – Jun 03, 2021
Registered for 19 years
Script undefined
Hosting Reg.Ru 
IP-address
89.108.65.245 (Russia / Moscow)

IP not used in other projects
NS servers
dns1.yandex.net, dns2.yandex.net
SSL
Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA valid from 29 Mar, 2021 to 30 Mar, 2022 – Sectigo Limited

Các gói lãi của Raf.ru review :

Hợp đồng có thời hạn :

Lợi nhuận 15.3% hàng tháng, đầu tư tối thiểu 100$ cho 180 ngày

Lợi nhuận 16.2% hàng tháng, đầu tư tối thiểu 100$ cho 360 ngày

review hyip : raf.ru

Để nhận refback các bạn Comment ngay bên dưới với thông tin như sau:

  • Username
  • Số tiền đầu tư
  • Ví PM của bạn

Thời gian refback trong vòng 24 giờ. Sau khi nhận được refback từ BlogHYIP, nếu có thể hãy dành chút thời gian Rating và feedback ngay bên dưới. Thanks

Chúc các bạn thành công

Mã nhúng

Risk reminder

Any investment carries risks and the investor should always take this into account, as for this company, it is no exception. As a rule, the risks are always proportional to the profitability and the higher the percentage offered by the project, the higher the probability of incurring losses. Highly profitable projects have increased risks, because they offer serious profitability, so I recommend following certain rules

  • Remember to diversify and do not invest all your money in one investment vehicle. It is more reasonable to distribute the available funds across several projects in order to reduce risks.
  • When investing in a highly profitable fund, be prepared for the fact that there is a high probability of losing money. Therefore, do not use borrowed funds and those amounts, the loss of which will play a big role for you.
  • Withdraw profit from the project as often as possible (daily, hourly) in accordance with the tariff conditions offered by the project! Make the decision to reinvest without emotion, weighing the pros and cons. And remember the main rule of the investor: It is better to lose profit than to lose your deposit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *