zongcap.com

zongcap

Zhongrong International Capital Management Limited (Zhongrong Capital) là một công ty quốc tế được thành lập vào ngày 30 tháng 5 năm 2014. Được cấp phép BEJ193 bởi cơ quan quản lý chính phủ Hồng Kông – Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC, Securities and Futures Commission) – cơ quan quản lý tài chính của Hồng Kông. Để được phép hoạt động tại Hồng Kông, nhà môi giới ngoại hối phải đáp ứng một số yêu cầu. Khi nộp hồ sơ, công ty phải xác nhận khả năng thanh toán của bản thân, có kinh nghiệm làm việc và năng lực cần thiết trong ngành đã chọn. Ngoài ra, trong danh sách các điều kiện tiên quyết: danh tiếng kinh doanh tốt và độ tin cậy của công ty. Để có được giấy phép SFC khá khó khăn, các công ty sẽ phải trải qua một cuộc kiểm toán đầy đủ, và Zhongrong Capital đã làm tất cả những điều này.


zhongrong poster


I. Thông tin về Zhongrong :
HYIPLogs.com widget for zongcap.com

II. Đăng ký :


II. Các gói lãi của Zhongrong :
zhongrong plan

IV. Kiếm tiền với Zhongrong :

zhongrong refferance

Hưởng trên 4F : 9% – 3% – 2%
Được hưởng 1% từ F5 khi đạt tổng doanh số nhóm 50.000$
Được hưởng 1% từ F7 khi đạt tổng doanh số nhóm 1.000.000$
Được hưởng 1% từ F8 khi đạt tổng doanh số nhóm 3.000.000$
Được hưởng 1% từ F9khi đạt tổng doanh số nhóm 3.000.000$
Được hưởng 1% từ F10 khi đạt tổng doanh số nhóm 5.000.000$


Hướng dẫn cài đặt ví tiền :
>> My Account >> Personal information >>> Điền thông tin ví nhận tiền như hình.
zhongrong wallet
Hướng dẫn nạp tiền :

Các cài đặt ví xong mới nạp tiền được
Chọn Fund your account >> Chọn ví tiền >> Số tiền muốn nạp >>> ADD FUNDS
zhongrong addfund
Hướng dẫn đầu tư :
Sau khi nạp tiền vào tài khoản, các bạn chọn Invesments >>> chọn gói lãi phù hợp để đầu tư bằng cách ấn vào dấu (+) như hình (Chọn USD hoặc KONG để đầu tư 🙂
zhongrong active deposits
Dự án này BLOGHYIP đầu tư 50$ cho gói 5 ngày
zhongrong proof
zhongrong deposits


 
Chúc các bạn may mắn !!!
Mã nhúng

Risk reminder

Any investment carries risks and the investor should always take this into account, as for this company, it is no exception. As a rule, the risks are always proportional to the profitability and the higher the percentage offered by the project, the higher the probability of incurring losses. Highly profitable projects have increased risks, because they offer serious profitability, so I recommend following certain rules

 • Remember to diversify and do not invest all your money in one investment vehicle. It is more reasonable to distribute the available funds across several projects in order to reduce risks.
 • When investing in a highly profitable fund, be prepared for the fact that there is a high probability of losing money. Therefore, do not use borrowed funds and those amounts, the loss of which will play a big role for you.
 • Withdraw profit from the project as often as possible (daily, hourly) in accordance with the tariff conditions offered by the project! Make the decision to reinvest without emotion, weighing the pros and cons. And remember the main rule of the investor: It is better to lose profit than to lose your deposit.

7 thoughts on “zongcap.com

 1. Alex330 says:

  Operation date: 09 Dec 2020 16:15
  Operation ID: 1233994365
  Operation type: transfer
  Status: success
  Amount: 1.49 $

  From: P1031211771

 2. Unknown says:

  Дата операции: 11 Дек 2020 18:45
  ID операции: 1236279639
  Тип операции: перевод
  Статус: выполнен
  Сумма: 2.97 $

  От: P1031211771

 3. Unknown says:

  Дата операции: 10 Дек 2020 19:29
  ID операции: 1235255889
  Тип операции: перевод
  Статус: выполнен
  Сумма: 8.91 $

  От: P1031211771

 4. Unknown says:

  Дата операции: 09 Дек 2020 18:18
  ID операции: 1234121189
  Тип операции: перевод
  Статус: выполнен
  Сумма: 2.97 $

  От: P1031211771

 5. CodyHYIP says:

  The amount of 49.95 USD has been deposited to your account. Accounts: U23800214->U26408683. Date: 09:59 16.12.20. Batch: 355376494.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *